Momenteel valt de ‘Spijker’ onder de verantwoordelijkheid van ‘Neerlandia’ en verzorgt de vereniging ‘Praatje’ de lessen. Vanaf september 2016 zal dit veranderen: de ‘Spijker’ zal dan volledig onderdeel uitmaken van ‘Praatje’.

In verband met deze overname onderzoekt de schoolcommissie momenteel of een eventuele aansluiting bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) een interessante ontwikkeling zou kunnen zijn. Dit is een oriënterend onderzoek, er staat dus niks vast.

Het belangrijkste bij deze eventuele aansluiting is dat de ouders achter de veranderingen staan. Daarom nodigen wij jullie graag uit om de voor- en nadelen van een samenwerking met NOB te bespreken. Uiteindelijk zal jullie mening van doorslaggevende betekenis zijn.

De volgende punten komen ter sprake:

  • een toename van de contacturen met leerlingen (minimaal 8 uur per maand)
  • aanschaf van nieuwe leermiddelen en het toewerken naar het taalniveau van de cito-toets
  • indeling van leerlingen naar taalniveau in drie verschillende groepen
  • controle van de Nederlandse onderwijsinspectie
  • er komt een PABO-docent in dienst
  • ouderbijdrage gaan omhoog
  • huiswerk

De bijeenkomst vindt plaats op 2 mei om 20:00 – 21:00 in het Goethe Institut.