Middeleeuwse broodjes

Een kelk of een glazen fles? Een rieten mand of een plastic zak? Een muziekinstrument of de krant? Met de kinderen hebben we het trimester over de Middeleeuwen ingeleid door ze te laten zien wat de verschillen zijn tussen toen en nu. Deze les hebben we de nadruk gelegd op ambachten uit de Middeleeuwen en…

Meer lezen

Sinterklaas

Sinterklaas had dit jaar een gedicht achter gelaten voor de leerlingen van de Spijker. Hij had pakjes meegenomen, maar was vergeten waar hij ze had verstopt! Door middel van een speurtocht hielpen de kinderen om de pakjes terug te vinden. Na een Sinterklaaskaraoke, pakjes inpakwedstrijd en een pepernotenparcours waren de Pieten langs geweest en vonden…

Meer lezen

Element LUCHT

We zien het niet, maar het is overal om ons heen: lucht. Elke groep heeft proefjes gedaan om de kracht van lucht zichtbaar te maken. Is een fles zonder water echt leeg? Wat gebeurt er met rozijnen in een fles spa? Kan je een glas water op z’n kop houden zonder dat het water er…

Meer lezen

Les Element VUUR

Het derde element dat we behandeld hebben is vuur. Aansluitend bij dit onderwerp hebben we het feest van Sint Maarten gevierd. Een feest waar licht en medeleven centraal staat en boven de rivieren wordt gevierd. De les begon met een filmpje over hoe onze voorvaderen vuur ontdekten. Juf Yara werkte hierna met de kleinsten door…

Meer lezen