U woont wellicht al een tijdje in de omgeving van Toulouse of u bent hier net met uw gezin komen wonen. Uw kinderen groeien op in een Frans taalgebied en u merkt dat hun Nederlands achteruit gaat. Dit is heel normaal, maar misschien zou u graag zien dat uw zoon of dochter de Nederlandse taal toch goed blijft beheersen.

Kinderen hebben de capaciteit om een nieuwe taal heel snel te leren (we zouden kunnen stellen dat de leeftijd van uw kind, het aantal maanden is dat ze erover doen om een nieuwe taal te leren 8 jaar = 8 maanden). Het is dus belangrijk de Nederlandse taal te onderhouden!

Een kind vanaf kleins af aan tweetalig opvoeden is een mooi cadeau, maar het gaat niet vanzelf.


Rol van de ouders

Om het nut van de tweede taal te blijven inzien, hebben kinderen hulp nodig bij dit leerproces. Die taak ligt vooral bij de ouders. Om de moedertaal goed te ontwikkelen, is het verstandig minstens 30% van de spreektijd in het Nederlands aan te bieden. Het Nederlands leren zinvol maken, kan door vaak met opa en oma te bellen of skypen, verhaaltjes voorlezen, situaties te creëren waar alleen Nederlands wordt gesproken of consequent Nederlands blijven spreken.


Wereldburger

Op dit moment leren ongeveer 15.000 kinderen Nederlands in het buitenland. Bij de families waar de ouders zich bewust zijn van de voordelen van een tweede taal, ontwikkelen hun kinderen twee taalsystemen tegelijkertijd.  Het switchen van taal maakt hun hersenen actiever en dit heeft (bij goede beheersing van de twee talen) een positief effect op de wiskundige vaardigheid. Ze kunnen beter multitasken, makkelijker een derde taal aanleren en deze kinderen hebben een open houding ten aanzien van andere culturen en talen. Ze maken makkelijker contact en zullen eerder een studie of baan in het buitenland kiezen. Het is belangrijk dat kinderen weten waar ze vandaan komen en dat ze zich goed kunnen uiten in een taal. Zo kunnen de kinderen in contact blijven met hun Nederlandstalige vriendjes en familie.


Op de Spijker

Het is belangrijk dat de omgeving van het kind uitnodigt tot leren. De leerlingen hebben allemaal een meertalige achtergrond en helpen elkaar als ze niet op een woord kunnen komen of een foutje maken. De docenten van de Nederlandstalige groep ‘de Spijker’ zorgen door middel van sport, dans, theater, rekenen, taal, knutselen en experimenten voor, dat de kinderen in allerlei verschillende situaties communiceren en samenwerken in het Nederlands. Vanaf 6 jaar krijgen de leerlingen 1 uur les met een werkboekje en wordt er aandacht aan vocabulaire, spelling en grammatica besteed.  In het tweede les gedeelte krijgen alle groepen de Nederlandse taal aangeboden aan de hand van een thema. Elk trimester wordt er een nieuw thema behandeld waarbij we zoveel mogelijk proberen de Nederlandse en Vlaamse cultuur naar voren te brengen. De docenten creëren hierbij situaties waarbij de leerling Nederlands wil praten om mee te kunnen doen met de opdracht.


Lesinhoud

Praatje biedt Nederlandse les aan voor kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar. Het is niet alleen een Nederlandstalige klas, maar ook een ontmoetingsplek voor ouders. Terwijl de kinderen op een ontspannen manier Nederlands leren, kunnen de ouders in de tussentijd een kop koffie met elkaar drinken.


Niveauverschil

Er zijn leerlingen in deze groep die al een tijd in Frankrijk wonen en vloeiend Frans spreken. Er zijn ook kinderen die net in Frankrijk zijn komen wonen en juist de Nederlandse taal beter beheersen. Dit betekent dat het taalniveau en de woordenschat van onze leerlingen sterk van elkaar kunnen verschillen. Om het niveauverschil tussen de kinderen niet te groot te laten worden, heeft elke docent maximaal 10 leerlingen. De niveauverschillen binnen een groep zijn onvermijdbaar, maar de leerlingen helpen elkaar. Over het algemeen worden de kinderen naar leeftijd in een groep ingedeeld. De docenten zorgen voor uitdagende lesstof waar beweging, muziek, natuur, rekenen, en zelf en samen spelen worden gebruikt om de taal te leren.


Toetsing 

Omdat we toewerken een NTC-school te worden, zullen we vanaf schooljaar 22/23 de leerlingen toetsen. De toetsen zijn niet bedoeld om de kinderen een cijfer te geven en op die manier te weten wie de beste van de klas is. We willen enkel de groei van de Nederlandse taal inzichtelijk krijgen om hun vooruitgang te meten.   


Een les bij de Spijker

De groep komt twee keer per maand op zondagochtend bijeen, in de tweetalige school de Kaleidoscope. Dankzij hun speelplaats worden er ook lessen buiten gegeven. Elk trimester heeft een thema en iedere les behandelen we daar een gedeelte van. Via onze facebook site kunt u alle lesverslagen lezen. Kinderen krijgen vanaf 6 jaar het eerste gedeelte van de les spelling, grammatica en begrijpend lezen. Zij werken hierbij met de methodes Hotel Hallo, Blink en Taal Actief, NT2 Praat mee! en Veilig leren lezen, afhankelijk van het niveau van de leerlingen.

10:00 – 10:15

De deuren van de school zijn open en de kinderen mogen buiten spelen of zich binnen alvast aanmelden en klaarmaken voor de les.

10:15 – 11:00

De bel gaat en de leerlingen gaan naar hun lokaal. De leerlingen van 2,5 tot en met 6/7 jaar leren letters en Nederlandse woorden. De allerkleinsten hebben hun eigen thema, dicht bij hun belevingswereld. De oudste groepen beginnen aan de taalles. Hierbij is een onderscheid gemaakt in groepen aan de hand van het niveau Nederlands.

11:15 – 11:30

Tijdens de pauze is er tijd om een verjaardag te vieren, een hapje te eten en buiten te spelen.

11:30 – 12:30

Afhankelijk van het lesthema en het weer, vindt het tweede lesdeel buiten of binnen plaats. In dit lesdeel behandelen we het thema door middel van experimentjes, knutselopdrachten, muziek, etc. De docent introduceert het thema door te vragen naar ervaringen en kennis over een bepaald onderwerp. Met behulp van bijvoorbeeld een informatief filmpje of een verhaal leren de kinderen meer over dit onderwerp en wordt hun voorkennis geactiveerd. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag. Vaak werken groep 3 en 4 samen bij dit onderdeel.


Meer informatie over de school 

  • link naar schoolgids 22/23
  • link naar facebook voor lesverslagjes en foto’s

Tarieven 

De tarieven voor de Nederlandse lessen van kinderen tussen de 2,5 en 13 jaar in 2022 – 2023 zijn:

  • Eerste kind: €120 per trimester
  • vanaf tweede kind: €100 per trimester
  • vanaf derde kind: €80 per trimester
  • Proefles: €10 (wordt verrekend bij inschrijving)

Lidmaatschap per persoon voor alle groepen: €35 per jaar

De betaling kan via bankoverschrijving naar:

T.n.v. Association PRAATJE
IBAN: FR76 1780 7000 1345 4216 1582 752
BIC: CCBPFRPPTLS


Data en lestijden

Hieronder treft u de lesdata voor het schooljaar 2022-2023. .

LesdagLestijdFrequentieAantal lessenStart cursusLocatie
zondag10:15-12:30ongeveer 2 keer per maand1718 september 2022Ecole bilingue le Kaleidoscope

Trimester 1 (2022)

18/09
02/10
16/10
13/11
27/11
11/12

Trimester 2 (2023)

08/01
22/01
05/02
12/02
12/03
26/03

Trimester 3 (2023)

16/04
23/04
14/05
11/06
25/06


Methodes 


Inschrijven

U kunt uw kind aanmelden via ons inschrijfformulier.

Voor vragen kunt u een mailen naar despijkertoulouse@gmail.com