Het belang van moedertaal – LesinhoudVoor de oudersLestijdenTarievenInschrijvenFotoalbum

Het belang van moedertaal

U woont wellicht al een tijdje in de omgeving van Toulouse of u bent hier net met uw gezin komen wonen. Uw kinderen groeien op in een Frans taalgebied en u merkt dat hun Nederlands snel achteruit gaat. Dit is heel normaal, maar misschien zou u graag zien dat uw zoon of dochter de Nederlandse taal toch goed blijft beheersen.

Kinderen hebben de capaciteit om een nieuwe taal heel snel te leren (we zouden kunnen stellen dat de leeftijd van u kind, het aantal maanden is dat ze erover doen om een nieuwe taal te leren 8 jaar = 8 maanden). Het is belangrijk zo vroeg mogelijk de Nederlandse taal aan te bieden.

Een kind vanaf kleins af aan tweetalig opvoeden is een mooi cadeau, maar het gaat niet vanzelf.

Rol van de ouders
De kinderen hebben hulp nodig bij dit leerproces, om de zin van de tweede taal te blijven inzien.  Die taak ligt vooral bij de ouders. Om de moedertaal goed te ontwikkelen, is het verstandig 30% van de spreektijd in het Nederlands aan te bieden. Het Nederlands leren zinvol maken, kan door vaak met opa en oma te bellen of skypen, verhaaltjes voorlezen, situaties te creëren waar alleen Nederlands wordt gesproken of consequent Nederlands blijven spreken.

Wereldburger
Op dit moment leren ongeveer 15.000 kinderen Nederlands in het buitenland. De ouders zijn zich bewust van de voordelen van een tweede taal. Hun kinderen ontwikkelen twee taalsystemen tegelijkertijd en door het switchen van taal zijn hun hersenen actiever. Dit heeft (bij goede beheersing van de twee talen) een positief effect op de wiskundige vaardigheid. Ze kunnen beter multitasken, makkelijker een derde taal aanleren en deze kinderen hebben een open houding ten aanzien van andere culturen en talen. Ze maken makkelijker contact en zullen eerder een studie of baan in het buitenland kiezen. Het is belangrijk dat kinderen weten waar ze vandaan komen en dat ze zich goed kunnen uiten in een taal. Zo kunnen de kinderen in contact blijven met hun Nederlandse vriendjes en familie.

Op de Spijker
Het is belangrijk dat de omgeving van het kind uitnodigt tot leren.De leerlingen hebben allemaal een meertalige achtergrond en helpen elkaar als ze niet op een woord kunnen komen of een foutje maken. De docenten van de Nederlandse groep de Spijker zorgen er door middel van sport, dans, theater, rekenen, taal knutselen en experimenten voor dat de leerlingen door allerlei verschillende situaties communiceren en samenwerken in het Nederlands. De docenten creëren hierbij situaties waarbij de leerling Nederlands wil praten om mee te kunnen doen met de opdracht.

Lesinhoud

Praatje biedt Nederlandse les aan voor kinderen tussen de 2,5 en 11 jaar. Het is niet alleen een Nederlandse klas, maar ook een ontmoetingsplek voor ouders. Terwijl de kinderen op een ontspannen manier Nederlands leren, kunnen de ouders in de tussentijd een kop koffie met elkaar drinken.

Niveauverschil
Er zijn leerlingen in deze groep die al een tijd in Frankrijk wonen en vloeiend Frans spreken. Er zijn ook kinderen die net in Frankrijk zijn komen wonen en juist de Nederlandse taal beter beheersen. Dit betekent dat het taalniveau en de woordenschat van onze leerlingen sterk van elkaar kunnen verschillen. Om het niveauverschil tussen de kinderen niet te groot te laten worden, heeft elke docent maximaal 10 leerlingen. De niveauverschillen binnen een groep zijn onvermijdbaar, maar de leerlingen helpen elkaar. Over het algemeen worden de kinderen naar leeftijd in een groep ingedeeld. De docenten zorgen voor uitdagende lesstof waar beweging, muziek, natuur, rekenen, en zelf en samen spelen worden gebruikt om de taal te leren.

Een les bij de Spijker
De groep komt twee keer per maand op zondagochtend bijeen, in het gezellig schoolgebouw van de Prairie. Dankzij hun grote speelplaats wordt er ook een deel buiten les gegeven. Elk trimester heeft een thema en iedere les behandelen we daar een gedeelte van. Onder het kopje ‘lesverslagen’ kunt u zien met welke thema’s we al gewerkt hebben.

09:45 – 10:00

De deuren van de school zijn open en de kinderen mogen buiten spelen of zich binnen alvast aanmelden en klaarmaken voor de les.

10:00 – 11:55

De bel gaat en de leerlingen gaan naar hun lokaal. De groep kinderen tussen 6 en 8 jaar en 8 tot 11 jaar gaan met hun docent aan de slag met ons zelf samengestelde werkboekje, vol met leuke grammatica-opdrachten. De kinderen tussen de 4 en 6 jaar werken aan het thema en leren letters. De allerkleinsten hebben hun eigen thema, dicht bij hun belevingswereld.

10:55 – 11:10

Tijdens de pauze is er tijd om een verjaardag te vieren, een hapje te eten en buiten te spelen.

11:10 – 12:00

Afhankelijk van het lesthema en het weer, vindt het tweede lesdeel buiten of binnen plaats. In dit lesdeel behandelen we het thema door middel van experimentjes, knutselopdrachten, muziek, etc. De docent introduceert het thema door te vragen naar ervaringen en kennis over een bepaald onderwerp. Met behulp van bijvoorbeeld een informatief filmpje of een verhaal leren de kinderen meer over dit onderwerp en wordt hun voorkennis geactiveerd. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag. Vaak werken groep 3 en 4 samen bij de onderdeel.

Werkwijze van de docenten schematisch weergegeven.

2021 - 2022

Voor de ouders

Iedere leerling heeft een map, waar hij zijn werkjes in doet. Zo kunnen de ouders thuis ook zien wat hun zoon of dochter heeft gedaan. Op de blog van de Spijker schrijven de docenten na iedere les een verslagje over de les.

Een keer per trimester organiseren de kinderen een apero, waar de ouders na de les wat meer tijd hebben om met de docenten te spreken.

Lestijden

De lesdata zijn nog onder voorbehoud.

Lesdag Lestijd Frequentie Aantal lessen Start cursus Locatie
zondag 10:15-12:30 2 keer per maand 17 12 september La Prairie
Trimester 1 Architectuur  – Bouw je eigen huis!
12 september 
26 september
10 oktober
21 november
5 december

12 december

Trimestre 2 De Gouden Eeuw
9 januari
23 januari
6 februari
13 februari
13 maart

27 maart

Trimestre 3 Olympische Spelen
10 april
8 april
22 mei
12 juni

26 juni (schooluitje)

Tarieven

De tarieven voor de Nederlandse lessen van kinderen tussen de 2,5 en 13 jaar in 2021 – 2022 zijn:

  • Eerste kind: €120 per trimester
  • vanaf tweede kind: €100 per trimester
  • vanaf derde kind: € 80,- per trimester
  • Proefles: €10 (wordt verrekend bij inschrijving)

Lidmaatschap per persoon voor alle groepen: €35 per jaar

De betaling kan via bankoverschrijving naar:

T.n.v. Association PRAATJE
IBAN: FR76 1780 7000 1345 4216 1582 752
BIC: CCBPFRPPTLS

Inschrijven

U kunt uw kind via het online inschrijvingsformulier hieronder aanmelden. De aanmelding geldt pas als we uw betaling hebben ontvangen.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar spijker@praatje.fr. Download hier de schoolgids 2020-2021.

Fotoalbum

Neem een kijkje in onze lessen en ontdek welke leuke Nederlandse culturele activiteiten en schooluitjes wij samen met andere verenigingen hebben georganiseerd in de afgelopen jaren.

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Taalcentrum PRAATJE. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Schooluitje blokje in boom!
« of 8 »