Het belang van LV3 NederlandsProcedureLesinhoudLestijdenTarievenInschrijven

Het belang van LV3 Nederlands

Het kiezen voor Nederlands als derde taal binnen de baccalauréat heeft vele voordelen, maar het is vooral een handige keuze. Hieronder staan alle praktische pluspunten nog even op een rijtje.

 • Extra punten voor het baccalauréat diploma: deze punten kunnen soms echt het verschil maken!
 • Professionele toekomst: een derde taal is natuurlijk een groot pluspunt bij het vinden van een (goedbetaalde) baan.

Procedure

Het Franse middelbaaronderwijs kent drie taalniveaus. Deze taalniveaus refereren naar het “Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen” (ERK) of in het Frans: “Cadre Européen Commun de Référence pour les langues” (Kijk voor meer informatie over de niveaus op CECR of ERK).

De taalexamens zijn als volgt ingedeeld:

Vak op middelbare school Begin vak Taalniveau ERK Vaardigheden Uitleg
Langue Vivante 1 (LV1) 6ème B2 Mondeling en schriftelijk Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties”.
Langue Vivante 2 (LV2) 4ème B1 Mondeling en schriftelijk Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen”. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
Langue Vivante 3 (LV3) leerling bepaald zelf zijn leertijd A2 Mondeling Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.

Leerlingen zijn verplicht om twee vreemde talen te volgen op het lycée. Zij hoeven echter niet in die talen examen te doen. Bij de inschrijving voor het Baccalauréat bepalen de leerlingen zelf welke twee talen zij kiezen. Dat hoeven dus niet dezelfde talen te zijn als die zij op het lycée volgen. In die talen doen zij vervolgens examen.

Let op! De talen die zij NIET gekozen hebben voor het eindexamen, kunnen ze niet voor de rest van het jaar laten vallen.

Voorbeeld: Op het lycée volgt een leerling Engels en Duits, maar hij/zij besluit examen te doen in Engels en Nederlands. Dan zal hij/zij tot het laatst de Duitse lessen moeten blijven volgen.

Tijdens deze twee jaren worden de vreemde talen behandeld aan de hand van de volgende vier thema’s:

Mythes et héros (mythes en helden)
Lieux et formes de pouvoir (plaatsen en soorten macht)
L’idée de progrès (Ideeën van vooruitgang)
Espaces et échanges (ruimtelijke ordening)

Het Nederlands examen bestaat uit twee delen voor LV1 en LV2 en uit een deel voor LV3:

Mondeling examen (10 mn. mondeling, 10 min. voorbereiding) (LV1 – LV2 – LV3) Allereerst wordt het kind beoordeeld op het vermogen om een document te begrijpen dat al eerder is bestudeerd. Normaal gesproken gebeurt dit in de klas, maar voor Nederlands was dit tot nu toe nog niet mogelijk. De examinator kiest een tekst uit een lijst van teksten die de leerling heeft moeten samenstellen (de totale omvang van de lijst moet ongeveer 15 pagina’s lang zijn). Een gesprek met de examinator volgt.

Schriftelijk examen (2 uur) (LV1 – LV2) Het doel van dit examen is het testen van het vermogen om je schriftelijk te uiten in de vreemde taal en om een tekst van 20-30 regels lang te begrijpen. Het gaat om een literair uittreksel of krantenartikel. Er wordt gevraagd om een aantal vragen over de tekst te beantwoorden. De test omvat ook een vertaaloefening van een passage uit het document. Het gaat om niet meer dan 10 regels.

Als de leerling naast een specifieke voorbereiding op het examen Nederlands, reguliere taallessen wenst of zich wil voorbereiden op het behalen van het Certificaat Nederlands, of als de leerling niet het gewenste taalniveau beheerst voor het LV1/LV2/LV3 examen dan adviseren wij de leerling om zich in te schrijven voor het volwassenonderwijs (keuze uit een groep gevorderden en groep beginners).

Lesinhoud

Inhoudelijk programma schrijfvaardigheid (LV1/2):

 • woordenschat
 • begrijpend lezen
 • analyseren en interpreteren
 • samenvatten en beargumenteren
 • grammatica
 • thema’s linken
 • vertalen

Inhoudelijk programma mondeling LV1/2/3:

 • Relevante teksten verzamelen en verwerken
 • samenvatten en leren beargumenteren
 • conversatie onderhouden
 • presentatievaardigheden

Lestijden

Voorbereiding examen niveau LV1/2/3 • Maandelijks 1,5 uur les

De eerste les is op woensdag 15.00 uur tot 16.30 uur in cafe Les Tilleuls in Toulouse. De lessen vinden 1 keer per maand plaats. Volgende cursusdata worden met de kandidaten vastgesteld.

Tarieven

De tarieven voor de Nederlandse lessen 2017-2018 zijn:

 • 6 lessen voor €155
 • Via Skype: €25 per uur

Lidmaatschap per persoon voor alle groepen: €35 per jaar

De betaling zal voor de eerste les voldaan moeten worden. U kunt per cheque, via een bankoverschrijving of contant betalen.

 • Per cheque of contant: U kunt het bedrag per post opsturen of persoonlijk afgeven naar/op ons vestigingsadres:

Taalcentrum PRAATJE
40 rue Saint-Louis
31500 Toulouse

 • Per bankoverschrijving

T.n.v. Association PRAATJE
IBAN: FR76 1780 7000 1345 4216 1582 752
BIC: CCBPFRPPTLS

Inschrijven

U kunt uw kind via het online inschrijvingsformulier hieronder aanmelden. De aanmelding geldt pas als we uw betaling hebben ontvangen.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@praatje.fr.