PRAATJE est un centre linguistique à Toulouse où l’apprentissage de la langue néerlandaise et sa culture occupent une place importante. Le centre a été créé en mars 2015 par Marjolein Korving et Anderske Luijk, deux professeurs de langues spécialisées dans le multilinguisme et dans le développement de la langue chez les enfants, les adolescents des adultes. Mais c’est déjà depuis 2012 que les deux professeurs organisent des cours de néerlandais pour les enfants.


OprichtingOnze visieSamenwerking NeerlandiaFunctionerenOns teamOnze activiteiten

Oprichting

PRAATJE is een centrum in Toulouse waar Nederlandse taal- en cultuuronderwijs centraal staat. Het centrum is opgericht in maart 2015 door Anderske Luijk en Marjolein Korving, twee taaldocenten gespecialiseerd in meertaligheid en taalontwikkeling bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Al sinds 2012 ontfermen zij zich over een klas kinderen die om de week Nederlandse les krijgt.

 

Onze visie

PRAATJE heeft als doel het organiseren van activiteiten met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal en de bevordering van sociaal-culturele uitwisselingen in Zuid-Frankrijk. PRAATJE handelt uit vanuit de visie dat tweetalig onderwijs en opvoeding een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling en een evenwichtige persoonlijkheidsvorming van het kind. Het behoud van de moedertaal en de cultuur is daarbij een belangrijke factor. Taal is namelijk naast een manier van omgaan met haar omgeving, een gereedschap om de buitenwereld te begrijpen.

 

Samenwerking met Neerlandia

Neerlandia is een vereniging voor Nederlanders in en rondom Toulouse (regio Midi-Pyrénées). Zij hebben als doel het geven van informatie aan nieuwkomers ter bevordering van de integratie. Samen met Neerlandia organiseert PRAATJE culturele en speelse activiteiten voor jong en oud.

 

Overdracht De Spijker

 

Functioneren

PRAATJE wordt bestuurd door het ‘Conseil d’Administration’ dat uit minimaal twee en maximaal vijf leden bestaat. De leden worden voor vijf jaar gekozen (of herkozen) door het ‘Assemblée Générale’. Het Conseil d’Administration vergadert ten minste één keer elke zes maanden, op verzoek van de voorzitter of van ten minste twee van haar leden. Beslissingen worden genomen bij een meerderheid van de stemmen.

Het centrum bestaat uit vier verschillende leden:

  1. Ereleden, personen die uitstekende diensten bewijzen of hebben bewezen aan het centrum. Zij zijn vrijgesteld van lidmaatschapskosten.
  2. Donateurs, personen die materiaal of een bedrag gelijk of superieur aan het lidmaatschap doneren. Zij hebben geen stemrecht.
  3. Actieve leden, personen die actief bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging, zoals docenten. Ze zijn vrijgesteld van lidmaatschapskosten.
  4. De leden, personen die van de taalactiveiten genieten en die direct of indirect deelnemen  aan de verwezenlijking van de doelstellingen, zoals de taalcursisten. Zij betalen een jaarlijkse vergoeding en een inschrijfgeld vastgesteld door het Conseil d’Administration. Zij hebben geen stemrecht.

 

Ons team

Op dit moment heeft PRAATJE drie taaldocenten van wie twee tegelijkertijd ook bestuurslid zijn. Beide docenten hebben een opleiding gevolgd tot docent “Vreemde taal” en zijn gespecialiseerd in tweetaligheid. De docenten kennen de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij het leren van een tweede taal. Hierdoor kan het centrum kwalitatieve Nederlandse lessen bieden aan jonge kinderen, jongeren in het voortgezet onderwijs en aan volwassenen.

Al onze activiteiten in een notendop

  • Nederlandse lessen verzorgen
  • Begeleiding bij o.a. het onderdeel vreemde talen voor het Baccalauréat en het Certificaat Nederlands
  • Bijles geven aan kinderen en volwassenen met taalachterstand / -problemen
  • Taalactiviteiten organiseren in samenwerking met Neerlandia