Een kelk of een glazen fles? Een rieten mand of een plastic zak? Een muziekinstrument of de krant? Met de kinderen hebben we het trimester over de Middeleeuwen ingeleid door ze te laten zien wat de verschillen zijn tussen toen en nu. Deze les hebben we de nadruk gelegd op ambachten uit de Middeleeuwen en kinderen zijn zelf Middeleeuwse bakkers geworden! Ze hebben deeg gemaakt en broodjes gebakken. De kleinsten hebben ook papieren klompen versierd en de oudsten hebben tussen allerlei ambachten gekeken wat ze zelf hadden willen worden als ze in de Middeleeuwen geleefd zouden hebben.