Wat is een TV-TAS? De leerlingen van de Spijker weten nu waar dit voor staat, want deze les hebben we het over de Waddeneilanden gehad. Wat is het wad en wie en wat leeft hier? De kleutergroep heeft ontdekt welke dieren je op het wad kunt vinden, van kokkel tot wadpier. Na de pauze mochten ze deze kennis testen door middel van een waddieren-bingo! De groep van juf Anderske is het eerste uur aan het werk gegaan met vraagwoorden. Schrijf je nu wad of wat? Na de pauze hebben de kinderen het leven onder en boven water bestudeerd. De vogels op het wad hebben heel speciale snavels om te eten wat ze lekker vinden. Met de kinderen hebben we het wad na gemaakt en zochten ze met hun zelfgekozen snavel naar het lekkerste hapje.