Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie in Frankrijk, als nieuw woonland, tijdens vakantie of in een nieuwe werkkring.
Het bestuur van de FANF heeft daarom een taalcursus Frans tegen zeer aantrekkelijke condities mogelijk gemaakt.

Les van een Franse docent Nederlands en een Nederlandse docent Frans

Met dit concept leert u alles over de Franse taal en cultuur. De Nederlandse docent begrijpt de moeilijkheden die u als Nederlander ervaart en de Franse docent zorgt ervoor dat u een perfecte uitspraak krijgt.

De docenten

De lessen Frans zullen worden verzorgd door Anderske Luijk, coördinatrice Onderwijs van de FANF, en worden afwisselend gegeven met haar Franse collega Celine Méaume. Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds 2012. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen. Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft langere tijd in Nederland gewoond en is zo dus zeer vertrouwd met de Nederlandse taal.

Niveau

De lessen worden gegeven voor ‘beginners’ en ‘gevorderden’. Een onderscheid zal worden gemaakt tussen cursisten die de Franse taal met name willen gebruiken in de privé-sfeer of meer voor professionele doeleinden.

De cursussen worden digitaal gegeven (videoconferentie per Teams) in groepen van maximaal 3 personen.  Dit betekent dat de cursussen gevolgd kunnen worden waar u zich ook bevindt (in Frankrijk of in Nederland).

Prijs

Voor 18 lessen bedragen de kosten 405€ (1,5 uur per les/15 € per uur). De kosten voor niet-leden bedragen 540€ (20€/uur). Deze kosten zijn exclusief werk- en tekstboek. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 40€.

Lesdata

De lessen beginnen in de week van 3 januari en eindigen in de week van 29 mei. Inschrijven kan tot 20 december a.s.

Als tijdstippen voor de lessen worden voorgesteld:

Beginners

dinsdag  09:30 – 11:00
donderdag 17:30 – 19:00

Gevorderden

dinsdag 09:30 – 11:00
woensdag 19:00 – 20:30

Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd (incl. details met betrekking tot het lesmateriaal).

Aanmelden

Opgeven voor de cursussen kan direct bij
Anderske Luijk – telefoon: +33 (0)6 33 80 61 44 of  per mail met vermelding van het niveau (beginner/gevorderde).

De lessen beginnen in de week van 5 september. Inschrijven kan tot 1 september a.s. 

Meer informatie over de lessen en de docenten kunt u vinden op www.praatje.fr.

Het bestuur van de FANF

Leave a Comment