Nieuwe cursus Frans september ’23 – januari ’24

Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie, tijdens een verblijf of in een nieuwe werkkring in Frankrijk. De FANF heeft daarom in samenwerking met twee docenten een origineel en efficiënt lessenpakket ontwikkeld.

Samenwerking Nederlandse en Frans docent

De lessen worden afwisselend gegeven door een Nederlandse docent Frans en een Franse docent Nederlands. De ene docent begrijpt de moeilijkheden die u als Nederlander met de Franse taal ervaart en de andere docent zorgt voor een perfecte uitspraak. Naast het leren van de Franse taal, delen beide docenten de cultuurverschillen met u die tussen Frankrijk en Nederland bestaan en waar u zelf natuurlijk ook uit ervaring over mee kunt praten!

De lessen zijn ontwikkeld voor beginners en gevorderden in de privésfeer of voor professionele doeleinden. De cursussen worden online gegeven en kunnen zo gevolgd worden waar u zich ook bevindt. De groepen hebben maximaal 3 deelnemers.

De docenten

De lessen Frans zullen worden verzorgd door Anderske LUIJK, coördinatrice Onderwijs van de FANF en worden afwisselend gegeven met haar Franse collega Céline MÉAUME. Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds 2012. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen. Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft 12 jaar gewoond en gewerkt als docent in Nederland en is zeer vertrouwd met de Nederlandse taal.

Meer informatie over de activiteiten van de docenten kunt u vinden op www.praatje.fr / www.avecceline.nl

Lesdata en tijdstippen

De lessen beginnen in de week van 11 september en eindigen in de week van 29 januari.

Als tijdstippen voor de cursussen wordt voorgesteld:

GroepTijdstipBoek
Beginners 1

Dinsdagochtend 09:30 – 11:00
Donderdag 17:30 – 19:00
Nickel 1 H1t/6
Beginners 2 ( semester 2)Wordt in januari bekendgemaaktNickel 1 H7t/m12
Gevorderden 1Dinsdagochtend 09:30 – 11:00
Donderdag 17:30 – 19:00
Nickel 2 H1t/m6
Gevorderden 2 (semester 2)Wordt in januari bekendgemaaktNickel 2 H7t/m12
Professioneel 1 en 2Dinsdag 12:00 – 13:30
Dinsdag 18:30 – 20:00
Objectif Express 1 en 2
Vervolg Professioneel 1 en 2 (semester 2Wordt in januari bekend gemaaktObjectif Express 1 en 2
1 uur gespreksvaardigheidDonderdag 10:00 – 11:00
Donderdag 13:00 – 14:00
Lesmateriaal wordt door docenten gekozen en digitaal aangeboden

Tarieven

Een jaar Franse les, bestaat uit twee cycli van elk 17 lessen. Elke cyclus kan ook zeer goed apart worden gevolgd. Een les duurt 1½ uur en de optionele conversatieles duurt 1 uur. De kosten van het lesmateriaal bedragen 40€

Met FANF*Zonder FANF
Aantal deelnemers€/1u00€/1u30Prijs totaal (17 lessen)€/1u00€/1u30Prijs totaal (17 lessen)
3 personen14,00€21,00€357,00€18,00€27,00€459,00€
2 personen24,00€36,00€612,00€29,00€43,50€739,50€
1 persoon (privéles)34,00€51,00€867,00€40,00€60,00€1020,00€
Conversatielessen14,00€238,00€18,00€306,00€

Niveaubepaling

Voor de aanvang van de lessen krijgt u een korte taaltest toegestuurd. Op grond van de resultaten wordt er gekeken wat de voor u meest passende groep is. Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd (incl. details met betrekking tot het lesmateriaal).

 Aanmelden en inlichtingen

Inschrijven kan tot 1 juli 2023.

Lesmomenten


De 17 lessen vallen in de onderstaande weken:


1e semester: Week 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5

2e semester: 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

In de schoolvakanties (regio Toulouse) zijn de lessen alleen op aanvraag. 

Betaling

Eerste betaling van 30€ : Voor de twee lessen proeftijd. Het bijbehorende lesmateriaal wordt in deze periode digitaal geleverd.

Tweede betaling : Na de twee lessen proeftijd dient het restbedrag overgemaakt te worden. 

Lidmaatschap FANF 

*Tarieven per persoon. Om te kunnen profiteren van het FANF-tarief, moet  U lid zijn van een bij de FANF aangesloten vereniging. Op de website van de FANF www.fanf.fr  kunt u zien welke verenigingen bij de FANF zijn aangesloten. Indien u nog geen lid bent van een bij FANF aangesloten vereniging  kunt U dat alsnog worden. Indien er geen vereniging bij u in de buurt is, kunt u ook donateur worden van de FANF (50€ per jaar).

Verhindering 

Het lesgeld dient vooraf betaald te worden. Een gemiste les kan niet worden ingehaald, wel kan de les opgenomen worden om later te bekijken. Na de start van de opleiding, kan bij afwezigheid van de cursist geen lesgeld gerestitueerd worden. 

Verantwoordelijkheid 

De lessen worden door Anderske LUIJK en Celine MEAUME afzonderlijk op persoonlijke titel gegeven en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de FANF.