Nieuwe cursus Frans september ’23 – januari ’24

Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie, tijdens een verblijf of in een nieuwe werkkring in Frankrijk. De FANF heeft daarom in samenwerking met twee docenten een origineel en ef ciënt lessenpakket ontwikkeld.

Samenwerking Nederlandse en Frans docent

De lessen worden afwisselend gegeven door een Nederlandse docent Frans en een Franse docent Nederlands. De ene docent begrijpt de moeilijkheden die u als Nederlander met de Franse taal ervaart en de andere docent zorgt voor een perfecte uitspraak. Naast het leren van de Franse taal, delen beide docenten de cultuurverschillen met u die tussen Frankrijk en Nederland bestaan en waar u zelf natuurlijk ook uit ervaring over mee kunt praten!

De lessen zijn ontwikkeld voor beginners en gevorderden in de privésfeer of voor professionele doeleinden. De cursussen worden online gegeven en kunnen zo gevolgd worden waar u zich ook bevindt. De groepen hebben maximaal 3 deelnemers.

De docenten

De lessen Frans zullen worden verzorgd door Anderske LUIJK, coördinatrice Onderwijs van de FANF en worden afwisselend gegeven met haar Franse collega Céline MÉAUME. Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds 2012. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen. Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft 12 jaar gewoond en gewerkt als docent in Nederland en is zeer vertrouwd met de Nederlandse taal.

Meer informatie over de activiteiten van de docenten kunt u vinden op www.praatje.fr / www.avecceline.nl

Lesdata en tijdstippen

De lessen beginnen in de week van 5 februari en eindigen in de week van 24 juni.

Als tijdstippen voor de cursussen wordt voorgesteld:

GroepTijdstipBoek
Beginners privédoeleinden

Maandag 17:30 – 19:00
Dinsdag 9:30 – 11:00
Nickel 1
Gevorderden privédoeleindenDinsdag 11:30 – 13:00Nickel 2
Frans professioneelDonderdag 17:30 – 19:00
Vrijdag 12:30 – 14:00
Objectif Express 1 ou 2

Tarieven

Dit semester bestaat uit 20 lessen. Een les duurt 11⁄2 uur. De kosten van het lesmateriaal bedragen 40€

Aantal deelenemersMet FNAF *Zonder FNAF *
€/1u30pakket 20 lessen€/1u30pakket 20 lessen
3 personen21€420€27€540€
2 personen36€720€43,50€870€
1 persoon (privéles)51€1020€60€1200€

*Tarieven per persoon. Om te kunnen pro teren van het FANF-tarief, moet u lid zijn van een bij de FANF aangesloten vereniging. Hier kunt u zien welke verenigingen bij de FANF zijn aangesloten. Indien u nog geen lid bent van een bij FANF aangesloten vereniging kunt u dat alsnog worden. Indien er geen vereniging bij u in de buurt is, kunt u ook donateur worden van de FANF (50€ per jaar).

Niveaubepaling

Voor de aanvang van de lessen vragen we u uzelf voor te stellen door middel van een tekst van 200 woorden. Vervolgens zal Celine telefonisch contact met u hebben om te bepalen in welke groep u het beste past. Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd (incl. details met betrekking tot het lesmateriaal).

 Aanmelden en inlichtingen

Inschrijven kan tot 31 januari 2024
Voor nadere informatie of het opgeven voor de cursus kunt u contact met Anderske LUIJK
opnemen +33 (0)6 33 80 61 44
taalcentrumpraatje@gmail.com

Betaling

Eerste betaling van 30€ : Voor de twee lessen proeftijd. Het bijbehorende lesmateriaal wordt in deze periode digitaal geleverd.

Tweede betaling : Na de twee lessen proeftijd dient het restbedrag overgemaakt te worden. 

Lidmaatschap FANF 

*Tarieven per persoon. Om te kunnen profiteren van het FANF-tarief, moet U lid zijn van een bij de FANF aangesloten vereniging. Op de website van de FANF www.fanf.fr  kunt u zien welke verenigingen bij de FANF zijn aangesloten.

Indien u nog geen lid bent van een bij FANF aangesloten vereniging kunt U dat alsnog worden. Indien er geen vereniging bij u in de buurt is, kunt u ook donateur worden van de FANF (50€ per jaar).

Verhindering 

Het lesgeld dient vooraf betaald te worden. Een gemiste les kan niet worden ingehaald, wel kan de les opgenomen worden om later te bekijken. Na de start van de opleiding, kan bij afwezigheid van de cursist geen lesgeld gerestitueerd worden. 

Verantwoordelijkheid 

De lessen worden door Anderske LUIJK en Celine MEAUME afzonderlijk op persoonlijke titel gegeven en vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de FANF.