PRAATJE is een vereniging in Toulouse waar de Nederlandse taal- en cultuuronderwijs centraal staan. De vereniging is opgericht in maart 2015 en wordt geleid door Anderske Luijk en Manon de Boer. Een van de activiteiten is de Nederlandse School ‘de Spijker’, maar PRAATJE organiseert nog veel andere taal- en cultuur gerelateerde activiteiten, zoals Nederlandse en Franse les voor volwassenen, taalkampen, hulp bij Nederlands voor jongeren die in Nederland of België willen studeren of tolk voor bedrijven.


Activiteiten in een notendop

 • Het verzorgen van lessen Nederlands voor kinderen d.m.v 2 maandelijkse taallessen
 • Begeleiding bij het onderdeel vreemde talen voor het Baccalauréat  
 • Begeleiding bij het behalen van o.a het Certificaat Nederlands
 • Begeleiding bij het behalen van de TCF of het verbeteren van de Franse taal zonder toetsing.  
 • Het organiseren van meerdaagse Nederlandstalige taalkampen voor kinderen en intensieve taalcursussen voor volwassenen. 
 • Het begeleiden van gesprekken in de functie van tolk tussen Nederlandse en Franse bedrijven, verenigingen en personen. 
 • Het organiseren van culturele activiteiten waarbij het Nederlands centraal staat

Oprichting 

PRAATJE is een vereniging in Toulouse waar Nederlandse taal- en cultuuronderwijs centraal staat. Het centrum is opgericht in 2015 door Anderske Luijk en Marjolein Korving, twee taaldocenten gespecialiseerd in meertaligheid en taalontwikkeling bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Dankzij hun lerarenopleiding Frans en hun ervaring in het Nederlands taalonderwijs in Toulouse, was het een logische stap om hun activiteiten te bundelen en als vereniging verder te gaan. In datzelfde jaar heeft Manon de Boer zich aangesloten bij het team en heeft zij het lesgeven van Marjolein Korving overgenomen.

Sinds 2018 is Manon de Boer in het bestuur toegetreden, onderhoudt Marjolein Korving de website en is het team van de Nederlandse school ‘De Spijker’ uitgebreid naar drie docenten. Anderske Luijk geeft daarnaast ook les aan jongeren en volwassenen en organiseert intensieve taalcursussen.


Onze visie 

PRAATJE heeft als doel het organiseren van activiteiten met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal en de bevordering van sociaal-culturele uitwisselingen in Zuid-Frankrijk. PRAATJE handelt vanuit de visie dat tweetalig onderwijs en opvoeding een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en een evenwichtige persoonlijkheidsvorming van het kind. PRAATJE is er van overtuigd dat het behoud van de moedertaal en de cultuur daarbij een belangrijke factor is, omdat taal, naast een manier van omgaan met haar omgeving, ook een gereedschap is om de buitenwereld te begrijpen. 

Ook jongeren en volwassenen kunnen bij PRAATJE Nederlands (en Frans) leren. Kijk voor meer informatie onder het kopje COURS DE NÉERLANDAIS en FRANSE LES.


Functioneren

PRAATJE wordt bestuurd door het ‘Conseil d’Administration’ dat uit minimaal twee en maximaal vijf leden bestaat. De leden worden voor vijf jaar gekozen (of herkozen) door het ‘Assemblée Générale’. Het Conseil d’Administration vergadert ten minste één keer elke zes maanden, op verzoek van de voorzitter of van ten minste twee van haar leden. Beslissingen worden genomen bij een meerderheid van de stemmen.

Het taalcentrum bestaat uit vier verschillende leden:

 1. Ereleden, personen die uitstekende diensten bewijzen of hebben bewezen aan het centrum. Zij zijn vrijgesteld van lidmaatschapskosten.
 2. Donateurs, personen die materiaal of een bedrag gelijk of superieur aan het lidmaatschap doneren. Zij hebben geen stemrecht.
 3. Actieve leden, personen die actief bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging, zoals docenten. Ze zijn vrijgesteld van lidmaatschapskosten.
 4. De leden, personen die de taalactiviteiten genieten en die direct of indirect deelnemen aan de verwezenlijking van de doelstellingen, zoals de taalcursisten. Zij betalen een jaarlijkse vergoeding en inschrijfgeld, vastgesteld door het Conseil d’Administration. Zij hebben geen stemrecht

Ons team 

Op dit moment werkt PRAATJE met drie docenten van wie er twee ook bestuurlijke functies hebben. De achtergronden van de docenten zijn uiteenlopend, maar hebben allemaal een directe lijn met communicatie en kennen de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij het leren van een tweede taal. Hieronder presenteren de docenten zich.

Ons team

Manon

Pedagoog met verpleegkunde diploma

Elisabeth

Duitse taalkundige in Frankrijk

Anderske

Docent Nederlands en oprichter

Samenwerking 

Onze vereniging heeft meerdere projecten die zij in samenwerking met anderen doet. 

Samen met de vereniging Neerlandia, ook gebaseerd in Toulouse,  organiseren we regelmatig gezamenlijke uitjes voor Belgische en Nederlandse families. 

Dankzij De Kaleidoscope bilingue School, heeft PRAATJE een mooie locatie voor de lessen van ‘De Spijker’. 

De Nederlandse vereniging Langedoc Roussilon publiceert regelmatig een artikel over de school in hun magazine NN waar Anderske Luijk elke editie een column schrijft over de Franse taal. Ook de Federatie voor Nederlanders in Frankrijk (FANF) is een hechte partnerorganisatie met het aanbieden van onze Franse lessen aan hun leden.